Στο πλαίσιο διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενες Ελληνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που επιθυμούν άδεια εισόδου (α) επιλεγμένων καθηγητών Φυσικής Αγωγής, (β) προπονητών και (γ) διακεκριμένων αθλητών, για το σχολικό έτος 2018-2019, δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως και την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο (excel) RayDrive. Σημειώνεται δε ότι αιτήματα που θα κατατίθενται πέραν της ανωτέρω ημερομηνίας δεν θα εξετάζονται… 이창휘 괜찮아요 다운로드.

Το πλήρες κείμενο: Προγραμματισμός αδειών εισόδου για τις σχ facebook 사진 다운로드. μονάδες A/βάθμιας Εκπ/σης και B/βάθμιας Εκπ/σης για το σχ.έτος 2018-19

Πίνακας προς συμπλήρωση