δεν εγκρίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αριθμομαγειρέματα» του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου για μαθητές/τριες της Α’ και Β’ Δημοτικού, κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος “Αριθμομαγειρέματα”