…εγκρίνεται η υλοποίηση από τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αττικής «Ώρα για Δράση» της «Εβδομάδας Εθελοντισμού Let’s do it Greece», για το σχολικό έτος 2017-2018 η οποία αφορά σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια της χώρας,…

Το πλήρες κείμενο: “Let’s do it Greece”