…ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα:
1. «Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση (Global Action Week)»…
2. «Ενημέρωση σχολείων για τη δανειστική βαλίτσα 2Π, ένα εργαλείο για την εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη»…
3. «Έχεις τη δύναμη στο χέρι σου»…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων – Action Aid