Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις:

α. των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.

β. των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησής τους.

Γ. των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ19-20 που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση προσωρινής τοποθέτησης και επιθυμούν τροποποίηση της αίτησής τους.

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης : από τη Δευτέρα 31-07-2017 έως και την Τρίτη 08-08-2017.

 

 

Πρόσκληση

Αίτηση δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ

Έντυπο τροποποίησης αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Έντυπο τροποποίησης δήλωσης τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ