Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει τη αρ.πρωτ. 6258/28-7-2017 (ΑΔΑ: ΨΨ0Ο4653ΠΣ-Μ0Η) Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π.Ε. & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου, με θέμα: “Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων”.

 

Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax στο 2281079229 και κατόπιν με ταχυδρομείο ή
  3. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΔΠΕ Κυκλάδων: mail@dipe.kyk.sch.gr και κατόπιν με ταχυδρομείο

Σε όποιες σχολικές μονάδες απαιτείται, θα πρέπει να γίνει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.

 

 

ΨΨ0Ο4653ΠΣ-Μ0Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ypodeigma-protokollo-paradosis-paralavis

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ