Η Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων ανακοινώνει την Πρόταση Τοποθέτησης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της, όπως διατυπώθηκε στην αριθμ 환경설정 다운로드. 15/27-7-2017 Πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.

Η απόφαση τοποθέτησης των ανωτέρω από τον Περιφερειακό Διευθυντή Π.Ε java 첨부파일 다운로드. & Δ.Ε. Ν. Αιγαίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Κυκλάδων την Παρασκευή 28/07/2017 의사요한 다운로드.

Οι αναλήψεις υπηρεσίας των Διευθυντών/ντριών θα γίνουν την Τρίτη 1 Αυγούστου 2017, στη Διεύθυνση Π.Ε 신의 퀴즈 시즌2 다운로드. Κυκλάδων:

  1. αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων: Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη ή
  2. με fax στο 2281079229 και κατόπιν με ταχυδρομείο ή
  3. με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail της ΔΠΕ Κυκλάδων: mail@dipe.kyk.sch.gr και κατόπιν με ταχυδρομείο

Σε όποιες σχολικές μονάδες απαιτείται, θα πρέπει να γίνει πρωτόκολλο- παράδοσης παραλαβής 상속자들 무료 다운로드.

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Υπόδειγμα πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής