Τοποθέτηση αναπληρωτών μέσω ΕΣΠΑ ΠΕ60.50 και ΠΕ70.50

Οι εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και να αποστείλουν την αναφορά ανάληψης στη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων με ΦΑΞ .

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΣΠΑ ΠΕ60.50, ΠΕ70.50, β’ φάσης παράλληλη στήριξη

Γραμματεία Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Μαρούλα Ψάλτη
mpsalti@sch.gr
22810-79346