Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων για τη διετία 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ Δωδ και Κυκ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΩΣ ΜΕΛΗ

Υπόδειγμα αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο οικείο ΠΥΣΠΕ

 

Eξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

Σας στέλνουμε το αριθμ. 153548/12-12-2022 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάζουμε το  Δελτίο Τύπου , μαζί με τη συνοδευτική υπ’ αριθμ. 16044/9-12-2022 (ΑΔΑ:9ΖΟΨΟΞΛΔ-7ΤΚ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), για δήλωση συμμετοχής των εν ενεργεία εκπαιδευτικών (μονίμων & αναπληρωτών) δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων Π.Ε.  και Δ.Ε., στην Β’ Φάση εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το έτος 2022- 2023 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και…

ΝΕΟΤΕΡΟ ΦΕΚ ΠΡΑΞΗΣ : Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ – 27_09_2022

Ανάρτηση τελευταίας Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο https://publications.cti.gr οι τελευταίες Συμπληρωματικές Παραγγελίες για το τρέχον έτος, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool (Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), της παραγγελίας διδακτικών βιβλίων Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια), καθώς και της παραγγελίας Ξενόγλωσσων Βιβλίων Γυμνασίου έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022.

Υπενθυμίζεται πως, με εξαίρεση τα βιβλία του Προσβάσιμου Εκπαιδευτικού Υλικού, για…

Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π.

Ηλεκτρονική παραγγελία και διανομή διδακτικών βιβλίων για τις Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ζ.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2022-2023

Oρισμός μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Νοτίου Αιγαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Νοτίου Αιγαίου

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανάρτηση (1ης) Συμπληρωματικής Παραγγελίας διδακτικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2022-2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έχουν αναρτηθεί οι Συμπληρωματικές Παραγγελίες για τις Σχολικές Μονάδες βαθμίδας Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου στον ιστότοπο http://publications.cti.gr , οι οποίες έχουν υπολογιστεί βάσει της δήλωσης μαθητικού δυναμικού στο MySchool έως την Τρίτη 6/9.

Η Συμπληρωματική Παραγγελία έχει αναρτηθεί:

Οι…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 – Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης και ενέργειες για την έναρξη του αντικειμένου για το σχολικό έτος 2022–2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2022

Επιστολή Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Διαβίβαση Επιστολής Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Επιστολή ΓΓ Ιδρύματος Βουλής

ΦΕΚ4509 Β 2022

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Ομίλων – Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Ομίλων.
2 Ενδοσχολικός Συντονιστής.
3 Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.