Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία»

«Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ολυμπιακή Παιδεία – 3η Ολυμπιακή Εβδομάδα στα σχολεία» για μαθητές/-τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023»

3η Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Πανελληνίου Συνεδρίου – Βιωματικά εργαστήρια

3η Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Πανελληνίου Συνεδρίου -Βιωματικά εργαστήρια

Τίτλοι – Εισηγητές – Συμμετέχοντες

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Υποβολή αίτησης για εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Κοινοποιείται, ύστερα από την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ο αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Ανακοινώνεται επίσης, το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων ενώπιον του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα Γραφεία της Διεύθυνσης (Ι. Λ. Ράλλη 6, 1ος όροφος, Ερμούπολη, Σύρος).

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να προσέρχονται λίγο νωρίτερα από την ώρα έναρξης που αναγράφεται στον σχετικό…

Eξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση στα Νέα Προγράμματα Σπουδών Γενικής Εκπαίδευσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής

ΦΕΚ-2023 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μα- θητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων

Διαβίβαση Ανακοίνωσης του ΙΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ 7η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΑ) ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ.)

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου και Πρόσκλησης του ΙΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ