Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Προκήρυξη Υπευθύνου Πληροφορικής Κυκλάδες

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου/ης Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων

Προκήρυξη Υπευθύνου ΦΑΣΧΑ Κυκλάδες

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπεύθυνη Δήλωση

Προκηρύξεις Υποδιευθυντών Α’ και Β’ σε κενές/κενωθείσες θέσεις Δ.Σ. νομού Κυκλάδων

Προκήρυξη Υποδιευθυντών Α – Ανακοινοποίηση

Προκήρυξη Υποδιευθυντών Β – 2η Ανακοινοποίηση

Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν.Κυκλάδων μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης

Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν.Κυκλάδων μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης

… το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 Πληροφορικής οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) προκειμένου να καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας…

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 4/θ ΚΑΙ ΑΝΩ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ (Μετά την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων προς επιλογή Διευθυντών/ΠΥΣΠΕ 20/29-9-2020)