ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023

Σας  ανακοινώνουμε τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών μετά την 15/25.08.2023 συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη σχολική μονάδα της τοποθέτησής τους με την έναρξη του σχολικού  έτους  (01.09.2023)

Νεοδιόριστοι 2023-2024 (Γενικής και Ειδικής Αγωγής)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Σας διαβιβάζουμε τη με αριθ. πρωτ. 91225/Ε2/17-8-2023 πρόσκληση νεοδιόριστων

για υποβολή αίτησης απόσπασης, προς ενημέρωση.

Ενημερώνουμε τους  μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπέβαλαν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης λόγω συνυπηρέτησης με σύζυγο νεοδιόριστο πριν την ανάληψη υπηρεσίας του,  να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω εγκυκλίου, διότι οι υποβληθείσες  χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα…

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ 2023

Λειτουργικά κενά Δασκάλων

Λειτουργικά κενά Νηπιαγωγών

Λειτουργικά κενά Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ + Τμήματα Ένταξης) ΔΣ

Λειτουργικά κενά Ειδικοτήτων

Λειτουργικά κενά Γαλλικής Γλώσσας

 

 

 

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ.

Οδηγίες σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων

Δικαιολογητικά Νεοδιορίστων Εκπαιδευτικών 2023

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΛΗ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΕΤΟΥΣ 2023:

  1. Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αντίγραφο πτυχίου. Οι τίτλοι ξένων πανεπιστημίων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση και με τη βεβαίωση αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Αντίγραφα αποδεικτικών (1) ΑΦΜ, (2) ΑΜΚΑ, (3) ΑΜΑ (Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (τελευταίου τριμήνου) από το Δήμο (για τους έγγαμους και/ή γονείς ενός ή περισσότερων…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Νοτίου Αιγαίου με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των τοποθετήσεων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών μετά από ενστάσεις και διορθώσεις, όπως διαμορφώθηκαν με την αριθμ. 14/08-08-2023 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων

Προσωρινές τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών Δ.Π.Ε. Κυκλάδων και αποσπασμένων εντός και εκτός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων

Ανακοινώνουμε τους πίνακες των προσωρινών τοποθετήσεων των υπεράριθμων εκπαιδευτικών  της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων, των εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε. και των εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε., όπως διαμορφώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 13/1-8-2023 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τυχόν εντάσεις μέχρι και την Παρασκευή 04-08-2023 και ώρα 12.00

Ονομαστικός χαρακτηρισμός των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Π.Ε. Κυκλάδων, ανά σχολική μονάδα

Απόφαση χαρακτηρισμού λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών