Η προθεσμία υποβολής Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων για τη Δ.Π.Ε. Κυκλάδων είναι η Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023.

Η ηλεκτρονική καταχώρηση του προγράμματος γίνεται στον σύνδεσμο:

https://forms.gle/fVbmhjvEjJesPoWq7, μέχρι την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023.

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση χρειάζεται: 

  • ο  αριθμός του Κωδικού Σχολείου (ο αριθμός που δίνουν στο Myschool)
  • το email του σχολείου
  • ο αριθμός του σχετικού Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΑ στα συνημμένα