Έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 9/22-06-2023 πράξη του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Κυκλάδων,
ανακοινώθηκε ο πίνακας οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής
Αγωγής Π.Ε. Κυκλάδων.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση από σήμερα 23-
06-2023 έως και τις 28-06-2023 και ώρα 23:59
, προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Κυκλάδων
αποκλειστικά με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση
mail@dipe.kyk.sch.gr