Σχετ: Φ11/126281/Δ7/14-10-2022έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. – Δ/νση Σπουδών: «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) για το σχολικό έτος 2022-2023»

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Ενεργειακό ζήτημα: Επιπτώσεις στο Περιβάλλον, την Υγεία και τον Πολιτισμό

Για την ολοκληρωμένη υποβολή προγράμματος απαιτούνται δύο(2) βήματα:

  1. Να συμπληρωθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς το Έντυπο Πρωτότυπο Σχέδιο Υποβολής (βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο: ΦΟΡΜΑ_ΚΥΚΛΑΔΕΣ_ΔΠΕ_Σχέδιο Υποβολής ΠΣΔ_2022-23  και να κατατεθεί στον/στη Διευθυντή/τρια. (Οι εκπ/κοι κρατούν αντίγραφο του Σχεδίου Υποβολής)

Ο/η Διευθυντής/ντρια και η/ο Προϊσταμένη/ος συγκεντρώνει όλα τα σχέδια υποβολής και μαζί με το Πρακτικό τα υποβάλλει ταχυδρομικά, στη Δ/νση Π.Ε. Κυκλάδων μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

  1. Να γίνει η ηλεκτρονική καταχώρηση του προγράμματος του/της στο link:

https://forms.gle/1oWuBTW55zhQuaAj9,   μέχρι την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022.

 

Περισσότερα στα συνημμένα έγγραφα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ_ΣΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_ΚΥΚΛΑΔΕΣ

ΦΟΡΜΑ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΔΠΕ Σχέδιο Υποβολής ΠΣΔ 2022-23