Σας προωθούμε το με αρ. πρωτ. Φ.253.3/ 37433 /A5/01-04-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα» και παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί Δ.Ε. και Π.Ε. ειδικότητας ΠΕ 79.01 αρμοδιότητάς σας.

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί καλούνται, εφόσον ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες εξέτασης του μουσικού μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ως μέλη των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών, να υποβάλλουν την σχετική συνημμένη αίτηση προς τις ΔΔΕ και ΔΠΕ όπου ανήκουν αποκλειστικά έως τις 6 Μαΐου 2022.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή νέων αιτήσεων Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. ΠΕ79.01 που αφορούν στη συμπλήρωση του μητρώου για τις ειδικές εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Για την Π.Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου

Άννα Σκυλάκου

22810 80617