Το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων σύμφωνα με την αριθ. 19/23-08-2021 πράξη του, εξέτασε τις αιτήσεις απόσπασης μονίμων εκπαιδευτικών και αποφάσισε ως εξής:

Α) Απορρίπτουμε τις αιτήσεις απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών ως εκπρόθεσμες:

  • Πετρίδου Ιωάννα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε. του 2ου Δ.Σ. Παροικιάς Πάρου
  • Σιολίδου Ευγενία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε. του 1ου Δ.Σ. Παροικιάς Πάρου
  • Μπανάσα Μαρία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ71 με οργανική στο Τ.Ε. του Δ.Σ. Νάουσας Πάρου

Β) Απορρίπτουμε τις αιτήσεις απόσπασης των παρακάτω εκπαιδευτικών λόγω έλλειψης λειτουργικού νέου στη μονάδα προτίμησής τους:

  • Χάλκου Αγάθη, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70 με οργανική στο 1ο Δ.Σ. Χώρας Νάξου
  • Ματσούκη Ουρανία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70 με οργανική στο 2ο Δ.Σ. Ερμούπολης Σύρου
  • Κωνσταντινίδου Χριστίνα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70 με οργανική στο 1ο Δ.Σ. Ερμούπολης Σύρου

Γ) Κάνουμε δεκτές τις αιτήσεις απόσπασης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών:

 ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΚΥΡΑΤΖΟΥΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ

Δ.Σ. ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΕ11

ΔΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

2ο Δ.Σ. ΝΑΞΟΥ

Δ.Σ. ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ