Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, από 21 Απριλίου, οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται στην προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό σας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr/ και να ακολουθήσετε τις αναφερόμενες οδηγίες.