…3η δράση που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ07 (Γερμανικής) Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και υλοποιείται στο πλαίσιο του Α’ μέρους κύκλου προαιρετικών επιμορφώσεων με γενικό τίτλο «Diskursive Landeskunde. Von der Theorie zur praktischen Anwendung im Klassenzimmer» (Πολιτισμικές προσεγγίσεις στην Γερμανική
γλώσσα, από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή),…

Το πλήρες έγγραφο: Διαβίβαση ενημέρωσης για επιμορφωτική δράση εκπ/κών ΠΕ07

Διαβιβαστικό