…Ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής προτείνεται η Πέμπτη 22/4/2021, κατά τις ίδιες ώρες, με την ίδια διαδικασία, όπως ακριβώς έχει ήδη ανακοινωθεί. Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή καθησυχάζει τόσο τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς, όσο και τους ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμμετάσχουν αλλά ταυτόχρονα και την αγωνία μήπως αυτό δεν είναι εφικτό….

Το πλήρες έγγραφο: Έγγραφο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Ανακοίνωση αναβολής ημερομηνίας διεξαγωγής του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φυσικών Δημοτικού και αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του για το σχολικό έτος 2020-2021