(Πρόσκληση…) στο Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Webinar) που θα υλοποιηθεί υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δυτικής Ελλάδας και του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 5.00-8.00 μ.μ., με θέμα: «COVID19 + ΕΜΒΟΛΙΑ: Ακούμε και Ρωτάμε τους Ειδικούς»…

Το πλήρες έγγραφο: Διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο (Webinar) «COVID19 + ΕΜΒΟΛΙΑ: Ακούμε και Ρωτάμε τους Ειδικούς»