Θα πρέπει να παρουσιαστείτε και να κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας την Παρασκευή 08/01/2021 και την Δευτέρα 11/01/2021 έχοντας μαζί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης,