Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες μορίων των αιτούμενων μετάθεσης εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Κυκλάδων, που διενεργήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.: 149629/Ε2/03.11.2020 Εγκύκλιο Μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Υπενθυμίζουμε ότι τα μόρια εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις αιτήσεις ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ‘Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, θα προστεθούν αφού συμπληρωθούν οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών.   

ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ

ΣΕ ΣΜΕΑΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ