…Απαντώντας στο με αρ. πρ. Φ.22.1/2288/09-3-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Π.Ε. Σερρών με θέμα «Έγκριση Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τον Ποντιακό Ελληνισμό» και στα συνημμένα σε αυτό, που αφορούν σε έγκριση του 5ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας…

Το πλήρες έγγραφο: 5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον” για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. της Ελλάδας, της Κύπρου και Ομογένειας– σχ. έτος 2020-21

Λόγω των συνθηκών, η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού δίνει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής, ως τις 12 Ιανουαρίου 2021. Όσα σχολεία ενδιαφέρονται, μπορούν να συμπληρώνουν την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-lqScJlQPkX1IaKLxW4qpNZTXTAXiSqaOuUJvkg9MXZzlQ/viewform 

Προκήρυξη Διαγωνισμού