Λόγω των συνθηκών, η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού δίνει παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής, ως τις 12 Ιανουαρίου 2021. Όσα σχολεία ενδιαφέρονται, μπορούν να αποστέλλουν email εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο mtainies@gmail.com

Τον Ιανουάριο του 2021 θα ανακοινωθεί και η παράταση ως προς την ημερομηνία υποβολής των μαθητικών ταινιών του διαγωνισμού. 

Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού 

…σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 16/27-03-2020 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε την διεξαγωγή του εν λόγω Διαγωνισμού για τους/τις μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων και τύπων σχολείων της χώρας….

Το πλήρες έγγραφο: Έγκριση διεξαγωγής του 11ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους :Cinema…διάβασες;

Προκήρυξη 11ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Cinema… διάβασες;;