ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ’ ΦΑΣΗ

Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 (ΟΠΣ 5069631)

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 (ΟΠΣ 5069632)

Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021 (ΟΠΣ 5069645)

Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής (ΟΠΣ 5069864) ΠΕ70

Ένταξη Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής (ΟΠΣ 5069864) ΠΕ30

ΠΔΕ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΔΕ Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

ΠΔΕ ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης σε δομές ΕΑΕ

Πράξεων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

 

Έγκριση διεξαγωγής του 11ου Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους : “Cinema…διάβασες;”

Μετά από αίτημα πολλών σχολείων (ιδίως από Ελλάδα όπου τα δημοτικά και τα γυμνάσια θα ανοίξουν μετά το Πάσχα), η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού αποφάσισε να δώσει νέα (και τελευταία) παράταση στον φετινό διαγωνισμό, που θα λήξει στις 21 Μαΐου 2021 (αυστηρή τήρηση της ημερομηνίας, ως…

Διαδικτυακό σεμινάριο του ECML -12 October – “How to ensure that languages flourish in your school”

Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML/CELV) του Συμβουλίου της Ευρώπης, οργανισμού στον οποίο συμμετέχει το Υ.ΠΑΙ.Θ. Αφορά την πραγματοποίηση διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα “How to ensure that languages flourish in your school” / « Comment assurer des environnements d’apprentissage optimisés pour et par les langues vivantes dans votre école ? ».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 Οκτωβρίου 2020:

Στις 14-15.30 μ.μ. (τοπική ώρα…

Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχ. έτος 2020-2021 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), στο πλαίσιο των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, έχει ως βασική αρχή την προώθηση μέτρων που αποβλέπουν στην άρση των ανισοτήτων και στη διασφάλιση ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση για όλους τους/τις
μαθητές/τριες….

Το πλήρες έγγραφο: Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχ. έτος 2020-2021 σε δημοτικά σχολεία της χώρας – B’ Φάση