Παρακάτω θα βρείτε :

1. Τους πίνακες των κενών ανά Ειδικότητα και Περιοχή μετάθεσης (κατά την διάρκεια της ημέρας θα προστεθούν όλοι οι πίνακες των κενών)

2. Τον πίνακα μοριοδότησης των Σχολείων

3. Την Δήλωση Τοποθέτησης

Η δήλωση τοποθέτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί στο prosop@dipe.kyk.sch.gr ως την Τρίτη 22/9/2020 και ώρα 15:00 προκειμένου να προβούμε στην τοποθέτησή σας. 

Θα ακολουθήσουν νέες οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση σας και τις ημέρες που θα πρέπει να παρουσιαστείτε και να κάνετε ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής σας. Εκεί θα γίνει και η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών πρόσληψης.

Δήλωση τοποθέτησης

Μόρια σχολείων Π.Ε Κυκλάδων

Πίνακας κενών ΠΕ70

Πίνακας κενών ΠΕ60

Πίνακας κενών Ειδικοτήτων πλήρους ωραρίου

Πίνακας κενών Ειδικοτήτων μειωμένου ωραρίου (Ανακοινοποίηση στο Ορθό)

Πίνακας κενών ΠΕ70  ΤΥ – ΖΕΠ

Πίνακας κενών ΠΕ70 & ΠΕ61 Ειδικής Αγωγής

Πίνακας κενών ΠΕ21 Ειδικής Αγωγής

Πίνακας κενών ΕΔΕΑΥ – ΠΕ30

Πίνακας κενών ΔΕ 01 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ)