Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν:

α Download chocolate donuts. τις προσωρινές τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν 포우 돈버그 다운로드. Κυκλάδων.

β. τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που αποσπάστηκαν από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ και έχουν διατεθεί από το ΠΥΣΔΕ Ν Find the wrong picture for free download. Κυκλάδων στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.

γ. τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν UCloud Manager. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός της ίδιας/άλλης περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Ν v4 macro. Κυκλάδων και επιθυμούν ανάκληση της αίτησής τους.

δ. τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60 που έχουν προσληφθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 구글 드라이브 이전 버전 다운로드. πρωτ. 79500/Ε1/20-5-2019 ΥΑ (ΑΔΑ: 9Ω0Ε4653ΠΣ-ΧΒ4) και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Ν Nginx large file download. Κυκλάδων.

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης: από την Πέμπτη 08-8-2019 έως και την Τετάρτη 14-8-2019 왕가의 문장 다운로드.