Πρόσκληση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν απόσπαση εντός της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων

Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν Download the dongdong dongdong. Κυκλάδων και επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση απόσπασης εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Τονίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά όσους εκπαιδευτικούς ανήκουν οργανικά σε οποιαδήποτε περιοχή μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν απόσπαση εντός της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ίδιου ΠΥΣΠΕ 소셜 클럽 다운로드. Οι περιοχές μετάθεσης έχουν επανακαθοριστεί (ΦΕΚ 3399/10-8-2018, τ. Β’) και λαμβάνονται υπόψη και κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων 깜짝 새 다운로드.

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης: από την Τετάρτη 10-7-2019 έως και την Πέμπτη 25-7-2019 Secret Garden script.

Έντυπο δήλωσης προσωρινής τοποθέτησης εντός ΠΥΣΠΕ 2019-2020

Έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 2019-2020

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ – Ιούλιος 2019