…η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου διοργανώνει επιστημονική εσπερίδα με τίτλο «Συνεργατική παιδαγωγική – Παιδαγωγική Freinet». Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 06 Μαΐου 2019 στην Αθήνα,…

Το πλήρες κείμενο: Επιστημονική εσπερίδα με τίτλο «Συνεργατική παιδαγωγική – Παιδαγωγική Freinet»