Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση για δήλωση οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και όσων εκπαιδευτικών επιθυμούν βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων.

Παρακαλούμε αφού διαβάσετε προσεχτικά τη συνημμένη πρόσκληση, όπως αποστείλετε εντός των προθεσμιών (από Τρίτη, 09 Απριλίου 2019 έως και Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019), τη δήλωση τοποθέτησής σας, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται.

Στην παρούσα φάση όσοι εκπαιδευτικοί είχαν κάνει αίτηση για βελτίωση θέσης εντός της ίδιας περιοχής μετάθεσης του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν ανάκληση της αίτησής τους, μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας την ανάλογη, συνημμένη αίτηση.