Αναστολή συγκέντρωσης (εκ μέρους των Διευθύνσεων) αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για απόδοση μουσικών ειδικεύσεων, μέχρις ότου να οριστικοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για την απόδοση μουσικών ειδικεύσεων….

Το πλήρες κείμενο: Ενημέρωση για την απόδοση μουσικής ειδίκευσης