…η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ60 Βασιλική Βέλκου οργανώνει επιμορφωτική δράση για τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων Σύρου με θέμα: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση»…

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικό σεμινάριο για τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων Σύρου

Διαβίβαση πρόσκλησηςεπιμορφωτικού σεμιναρίου για τις Προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων Σύρου