Με αφορμή την πανελλήνια ημέρα ενάντια  στον σχολικό εκφοβισμό ένα βίντεο σχετικό με το θέμα προς αξιοποίηση,  από τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου Λευκών- Κώστου Πάρου