…ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ70 Πέτρος Προβελέγγιος οργανώνει επιμορφωτική δράση για τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων της Πάρου-Αντιπάρου με θέμα: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της ΠεριγραφικήςΑξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση»…

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους/τις Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων της Πάρου-Αντιπάρου

Διαβίβαση εγγράφου επιμορφωτικής συνάντησης