…το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε
συνεργασία με το Instituto De Letras του Rio De Janeiro University και με τη συμμετοχή του Euro–American Women’s Council, διοργανώνει το 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας». Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο από 7 έως 14 Ιουλίου 2019…

Το πλήρες κείμενο: 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο 2019