…ο Πανελλήνιος Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ) διοργανώνει ημερίδα επιμόρφωσης με τίτλο: «Δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2019 στην Αθήνα, στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Αθήνας..

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτική ημερίδα «Δυναμικά μαθησιακά περιβάλλοντα για μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες»