26ο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: Αγωγή Υγείας, Παιδαγωγική Ιατρική, Κοινωνική Παιδαγωγική, Συμβουλευτική, Διαπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή

Πάτρα, 7-9 Δεκεμβρίου 2018

 

Δηλώσεις συμμετοχής: http://ipode.gr/conference/26conference/