Ο Τομέας Αμερικανικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αμερικανικών Σπουδών…

Το πλήρες κείμενο: Επιμορφωτικό σεμινάριο εξ’ αποστάσεως (webinar) με θέμα “Ποιητικές Αφηγήσεις της Διαφορετικότητας”