…«Συμπλήρωση της αριθμ. Φ1/120367/Δ1/16-7-2018 (ΦΕΚ 3236/τ.Β΄/2018) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ»…

Το πλήρες κείμενο: Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης

ΦΕΚ 4528

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση