Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (Α΄1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών», σας γνωστοποιούμε τα εξής:….

Το πλήρες κείμενο: Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

Εγκύκλιος – εκλογές

Πρόσκληση για συμμετοχή σε συζήτηση με εφήβους με θέμα «Υγεία και Τέχνη»

Η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής Υγείας διοργανώνει το 30ο Συνέδριό της στην Τήνο , “Υγεία, Παιδί, Τέχνη: Η Τέχνη και η Επιστήμη έχουν αλήθεια – αναζητείστε καταφύγιο εκεί” στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού από 20 ως 23 Σεπτεμβρίου 2018.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διεξάγεται το Σάββατο 22.9.2018 στις 16.00 – 17.00 μία…

Γνωστοποίηση ΦΕΚ – (θέματα σχετικά με τη λειτουργία σχολικών μονάδων)

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ν. 4559/18 (ΦΕΚ 142/τ.Α’/3.08.2018) και στο άρθρο 23, δημοσιεύθηκαν τροποποιήσεις που αφορούν το Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109).

Γνωστοποίηση ΦΕΚ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδημαϊκού έτους 2018-19 για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. “Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό” του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά  μέσω του  συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:  https://nautilus.aegean.gr/

έως τη Δευτέρα 24/09/2018, ώρα 13:00