Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών 2018-19

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Α’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων – περιοχή Α’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Β’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων και ΤΥ ΖΕΠ – περιοχή Β’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Γ’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Ενημέρωση: Σχετικά με τα κενά των εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο νησί της Σύρου σας ενημερώνουμε ότι έγιναν τροποποιήσεις από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων μετά από αιτήματα μονίμων εκπαιδευτικών.

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Δ’