• ΠΕΡΙΟΧΗ Α’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Α’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων – περιοχή Α’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Β’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Β’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων και ΤΥ ΖΕΠ – περιοχή Β’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Γ’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Ενημέρωση: Σχετικά με τα κενά των εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο νησί της Σύρου σας ενημερώνουμε ότι έγιναν τροποποιήσεις από το ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων μετά από αιτήματα μονίμων εκπαιδευτικών.

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων – περιοχή Γ’ Κυκλάδων

  • ΠΕΡΙΟΧΗ Δ’

Τοποθετήσεις Δασκάλων ΠΕ70 – περιοχή Δ’ Κυκλάδων – τελικός πίνακας

(Εκ παραδρομής , σε προγενέστερο χρόνο, αναρτήθηκε πίνακας που δεν περιλάμβανε την τελική επεξεργασία των δεδομένων)

Τοποθετήσεις Νηπιαγωγών ΠΕ60 – περιοχή Δ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Παράλληλης και ΣΜΕΑΕ – περιοχή Δ’ Κυκλάδων

Τοποθετήσεις Ειδικοτήτων και ΤΥ ΖΕΠ – περιοχή Δ’ Κυκλάδων

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές/ αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν με την Α’ φάση όπως παρουσιαστούν και αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους.

Ευχόμαστε σε όλους και όλες, καλή δύναμη, καλή σχολική χρονιά.