ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  • Εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που αιτήθηκαν επανεξέταση της αρχικής δήλωσης τοποθέτησής τους εντός του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων windows 8.1 rtm.
  • Αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ήρθαν με τη Β’ φάση των αποσπάσεων από άλλα ΠΥΣΠΕ Rogue King txt.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα που τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα, 3η Σεπτεμβρίου 2018 three Selteni.

Αποσπάσεις Εντός και Εκτός ΠΥΣΠΕ 2018 – Β’ φάση