…εγκρίνεται η υλοποίηση του εκπαιδευτικού-κινητικού προγράμματος «Σκυτάλη», για τους μαθητές/τριες των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος «Σκυτάλη»