…εγκρίνεται ως προς την παιδαγωγική καταλληλότητα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα» του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας,…

Το πλήρες κείμενο: Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση