Στα παρακάτω συνημμένα αρχεία θα βρείτε την πρόσκληση και τα έντυπα, που αφορούν:

α. τις προσωρινές τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων από άλλο ΠΥΣΠΕ στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.

β. τις προσωρινές τοποθετήσεις των αποσπασμένων εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν διατεθεί από το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.

γ. τις προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που ανήκουν οργανικά στο ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων, έχουν υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων και επιθυμούν τροποποίηση ή ανάκληση της αίτησής τους.

δ. τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ86 που έχουν τοποθετηθεί οργανικά και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του ΠΥΣΠΕ Ν. Κυκλάδων.

Προθεσμία υποβολής αίτησης-δήλωσης προτίμησης: από τη Δευτέρα 16-07-2018 έως και την Παρασκευή 20-07-2018.

Πρόσκληση

Αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Αίτηση δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΠΕ

Αίτηση δήλωσης τοποθέτησης αποσπασμένου από ΠΥΣΔΕ

Έντυπο αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ 2018-2019 κλ. ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ86

Έντυπο τροποποίησης αίτησης απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση