Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ05, κλ.ΠΕ08 και κλ. ΠΕ86 Γενικής Παιδείας 2018

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ05, κλ.ΠΕ08, και κλ Shasha download . ΠΕ86 Γενικής Παιδείας 2018, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ. 09/02-7-2018 συνεδρίασή του 크루세이더 킹즈 다운로드 .
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και την Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018)…