Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον αρχικό πίνακα σύμφωνα με την πρόταση του ΠΥΣΠΕ Κυκλάδων για οριστική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ05, κλ.ΠΕ08, και κλ. ΠΕ86 Γενικής Παιδείας 2018, όπως αυτός διαμορφώθηκε στη με αριθμ. 09/02-7-2018 συνεδρίασή του.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα ενστάσεων επί του πίνακα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτησή του (δηλαδή έως και την Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018).

Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλ.ΠΕ05, κλ.ΠΕ08 και κλ.ΠΕ86 Γενικής Παιδείας 2018