…στη σελίδα των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής στον ιστότοπο http://publications.cti.gr έχει ενεργοποιηθεί η καρτέλα «Παραγγελίες -> Διδακτικών Βιβλίων» στην οποία δίνεται η δυνατότητα παραγγελίας των σχολικών βιβλίων για το διδακτικό έτος 2018-2019.

Στη σχετική καρτέλα μπορείτε να δηλώσετε τον ακριβή αριθμό αντιτύπων ανά κωδικό βιβλίου που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου σας για το σχολικό έτος 2018-2019, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν ήδη υπάρχον απόθεμα.

… h δήλωση να έχει πραγματοποιηθεί έως τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έγκαιρα και η παράδοση των βιβλίων. Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση μεταγενέστερης δήλωσης θα λάβετε τα βιβλία σας με επόμενη αποστολή.

Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος